ul.Kręta 10, 48-100 Głubczyce
tel./fax. 77 471-00-35, 77 471-00-45

Spółdzielnia Mieszkaniowa

jesteśmy do Państwa dyspozycji

Regulaminy Spółdzielni

 1. Regulamin udostępniania dokumentów członkom SM Głubczyce
 2. Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców SM Głubczyce
  1. Uchwała nr 1/2024 z dnia 26-01-2024 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Regulaminie porządku domowego i współżycia mieszkańców SM Głubczyce
 3. Regulamin Walnego Zgromadzenia SM w Głubczycach
 4. Regulamin zasad rozliczania Centralnego Ogrzewania od 2022r.
  1. Uchwała nr 56/2023 w sprawie zmiany do Regulaminu rozliczania Centralnego Ogrzewania
 5. Regulamin przetargu na wynajem lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w SM w Głubczycacach
 6. Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w SM Głubczyce
 7. Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustawiania własności odrębnej lokali
 8. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej
 9. Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 10. Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 11. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 12. Regulamin zasad wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
  1. Uchwała nr 15/2010 w sprawie zakończenia dofinansowania do wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych
  2. Uchwała nr 30/2008 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu
  3. Uchwała nr 7/2005 - aneks nr 1 do Regulaminu zasad wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych
 13. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 14. Regulamin ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 15. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 16. Regulamin wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 17. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 18. Uchwała NR 93/2019 Zarządu SM w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 19. Uchwała NR 99/2019 Zarządu SM w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 20. Regulamin dostarczania korespodencji do lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Głubczycach oraz ponoszenia kosztów z tym związanych