ul.Kręta 10, 48-100 Głubczyce
tel./fax. 77 471-00-35, 77 471-00-45

Spółdzielnia Mieszkaniowa

jesteśmy do Państwa dyspozycji

Kilka słów o Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach została powołana do życia dnia 04 października 1961 roku i zarejestrowana przez Sąd Powiatowy w Raciborzu pod nazwą „Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 1000-Lecia w Głubczycach”.

Pierwszym Przewodniczącym Zarządu był Pan Zenon Wójcicki, a Członkami Zarządu Pan Zdzisław Zaprzalski oraz Pan Stanisław Staszak.

Podstawowym celem Spółdzielni było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków na terenie miasta Głubczyce.

Dnia 19 czerwca 1972 roku zmieniona została nazwa Spółdzielni na „Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach”.

Następnie, na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 19 czerwca 1972 roku, Spółdzielnia połączyła się z Robotniczą Spółdzielnią w Kietrzu.

Ostateczna nazwa „Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach”, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego, została zarejestrowana Postanowieniem Sądu w Opolu w dniu 02 marca 1976 roku.

Po tym czasie, Spółdzielnia intensywnie powiększała swoje zasoby. Dziś Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach posiada 61 budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej 101 393,20 m2 , znajdujących się na terenie miasta Głubczyce, Baborów i Kietrz oraz miejscowości Branice, Bliszczyce i Dzierżkowice.

W budynkach administrowanych przez Spółdzielnię znajdują się 2 053 lokale mieszkalne, w których zamieszkuje 4 106 osób, w tym 1 806 członków SM.

Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach posiada 42 lokale użytkowe, budynek biurowy, 11 kotłowni oraz 197 garaży.