f Aktualności
ul.Kręta 10, 48-100 Głubczyce
tel./fax. 77 471-00-35, 77 471-00-45

Spółdzielnia Mieszkaniowa

jesteśmy do Państwa dyspozycji

Aktualności

!!!UWAGA!!!

Aby powiększyć obrazek kliknij na nim prawym przyciskiem myszki, następnie kliknij lewym przyciskiem myszki w polecenie "Pokaż obraz"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczenie kandydata na członka RN - kliknij aby pobrać plik do druku


Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej - kliknij aby pobrać plik do druku


Zgłoszenie kandydata na Przedstawiciela na IX Zjazd RZRSM w Opolu - kliknij aby pobrać plik do druku


Pełnomocnictwo do udziału i reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu - kliknij aby pobrać plik do druku


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
!!!BLANKIET DO DRUKU!!! - kliknij w plik poniżej

201901031352.jpg (plik JPGF)ZAPRASZAMY DO LEKTURY PROTOKO�?U Z CZYNNOŚCI ZESPO�?U AUTORYZUJĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZ�?ONKÓW

201807041200.pdf (plik PDF)

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


SENIORZE, PAMI�?TAJ:

 • nie noś dużej kwoty pieniędzy przy sobie bez potrzeby;
 • jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub dokonać innej transakcji bankowej, poproś zaufaną osobę żeby Ci towarzyszyła w drodze powrotnej z bankomatu, banku czy też poczty;
 • koniecznie naucz się na pamięć swojego numeru PIN do karty bankomatowej,
 • NIGDY nie zapisuj tego numeru na karteczce, którą będziesz przechowywać obok karty bankomatowej;
 • nie pożyczaj pieniędzy osobom, których znasz tylko z widzenia lub deklarującym, że chcą przekazać gotówkę twoim bliskim;
 • tam, gdzie panuje tłok - w tramwaju, autobusie, w markecie i na targu trzymaj torbę przed sobą, zawsze zapiętą;
 • przebywając w szpitalu, wartościowe rzeczy zdawaj do depozytu, korzystaj z automatu zamiast komórki;
 • u fryzjera, w parku, na cmentarzu, w sklepie nie zostawiaj toreb lub siatek z pieniędzmi i dokumentami bez nadzoru – nawet na chwilę;
 • wychodząc na zakupy miej przygotowane drobne pieniądze, tak aby nie wyjmować za każdym razem portfela;

Gdy jesteś w domu

 • nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania – nie znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów;
 • nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności;
 • nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko usłyszysz dzwonek;
 • zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj, kto za nimi stoi. Pracownicy urzędów zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci mogą wystawione rachunki za światło i gaz zostawić w skrzynce pocztowej, nie wchodząc do Twojego domu;
 • nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj ich do klatki schodowej, nie otwieraj domofonu, wychodząc zamykaj drzwi do klatki;
 • utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy często służą swą pomocą ludziom starszym mieszkającym w ich otoczeniu;
 • po przyjściu do domu, zawsze zamykaj drzwi wejściowe
 • postaraj się nie wychodzić z domu po zmroku, a jeżeli już musisz, to zabierz ze sobą osobę towarzyszącą;
 • omijaj tereny źle lub nieoświetlone, szczególnie niebezpiecznymi miejscami, są obrzeża miast, na których nie ma zabudowań;

--------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach odnośnie zasad zgłaszania zmian w liczbie zamieszkałych osób, dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSpółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach informuje, że zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianami danych będącymi podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, reguluje Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 6i ust. 2 w/w Ustawy, w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 w/w Ustawy, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych, powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (dot. zgonu osoby zamieszkującej nieruchomość).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


INFORMACJA DLA MIESZKA�?CÓW SPÓ�?DZIELNI MIESZKANIOWEJ


Masz D�?UG w Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach? 

Przyjdź (pokój nr 3 lub nr 4) i sprawdź jak zawrzeć ugodę i spłacić zadłużenie w dogodnych ratach!


kontakt telefoniczny: 77 4710035 lub 77 4710045, wewnętrzny 27 lub 29


--------------------------------------------------------------------------------