ul.Kręta 10, 48-100 Głubczyce
tel./fax. 77 471-00-35, 77 471-00-45

Spółdzielnia Mieszkaniowa

jesteśmy do Państwa dyspozycji

REWITALIZACJA

"Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głubczyce do 2020 roku"


Gmina Głubczyce przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce do roku 2020”. To wieloletni plan przedsięwzięć, które będą realizowane na wyznaczonym obszarze Miasta. Zgodnie z wytycznymi Program Rewitalizacji może obejmować wyłącznie obszar miejski.

Zachęcamy do lektury Opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce do 2020 roku" - kliknij aby otworzyć plik (wymagany program PowerPoint lub podobny)