ul.Kręta 10, 48-100 Głubczyce
tel./fax. 77 471-00-35, 77 471-00-45

Spółdzielnia Mieszkaniowa

jesteśmy do Państwa dyspozycji

Sezon grzewczy 2016-2017
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na tematy dotyczące zagrożeń, które czyhają na każdego z nas:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

o prawidłowym sposobie regulowania temperatury  w pomieszczeniach w celu racjonalnego zużywania energii cieplnej.

 

Dzięki zamontowanym w Państwa mieszkaniach zaworom termostatycznym przy grzejnikach można dostosować temperaturę w pomieszczeniach do swoich indywidualnych potrzeb. Ważna jest temperatura jaka panuje w pomieszczeniu, a nie temperatura grzejnika.

 

 

Jak działa termostat?

 

Prawidłowo działający zawór termostatyczny powoduje czasowe wyłączanie i włączanie grzejnika. Po osiągnięciu w pomieszczeniu ustawionej na głowicy temperatury, zawór termostatyczny wyłącza grzejnik, a gdy temperatura w pomieszczeniu zaczyna spadać, zawór włącza grzejnik ponownie. Taki sposób pracy gwarantuje oszczędności energii cieplnej.

 

 

Temperatura w mieszkaniu nie powinna spadać poniżej 17 stopni Celsjusza, w przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia w działaniu wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo przy zachowaniu temperatury wewnętrznej nie niższej niż 19 – 20 stopni Celsjusza, pod warunkiem doprowadzenia powietrza zewnętrznego do pomieszczeń np. za pomocą nawiewników.


Po co montować nawiewniki?

 

            Nowoczesne okna są bardzo szczelne. W połączeniu z docieplonymi murami tworzą często skuteczną barierę dla napływu świeżego powietrza z zewnątrz, przyczyniając się do powstawania środowiska tzw. zamkniętej puszki. Montaż nawiewników pozwala wyeliminować skutki niewłaściwej wentylacji pomieszczeń:

 

·         nadmierną wilgoć w pomieszczeniach objawiającą się efektem zaparowanych szyb,
a także występowaniem na ścianach pleśni i grzyba;

·         gromadzenie się toksyn (emitują je meble, dywany, środki chemiczne gospodarstw domowych) i dwutlenku węgla (pochodzącego z wydychanego przez nas powietrza);

·         niedostateczną ilość tlenu - efektem jest złe samopoczucie mieszkańców, nudności, zmęczenie, powstawanie niezwykle niebezpiecznego dla życia tlenku węgla
(jest on produktem niepełnego spalania tlenu w piecykach gazowych).

 

 

Racjonalne wykorzystywanie ciepła?

 

 

Czy aby na pewno racjonalnie wykorzystujemy ciepło które dostarcza nam kaloryfer? Co należy zrobić żeby umożliwić swobodny przepływ powietrza wokół grzejnika i głowicy termostatycznej i co to oznacza w praktyce?

Zastawienie lub zakrycie grzejnika i głowicy termostatycznej meblami, w szczególności kanapami  i zasłonami, spowoduje zamknięcie zaworu z głowicą termostatyczną w wyniku szybkiego nagrzania się powietrza znajdującego się pomiędzy grzejnikiem a meblami lub zasłonami, a temperatura w pomieszczeniu będzie ciągle niska. Należy więc tak przemeblować pomieszczenie, aby grzejniki i zawory termostatyczne były odsłonięte.

 

Przez nieszczelne okna ucieka nawet 25% ciepła. Przed nastaniem prawdziwej zimy warto więc sprawdzić i w miarę możliwości poprawić ich szczelność.

 

 

WIETRZENIE POMIESZCZEŃ

 

 

 Nikogo z nas chyba nie trzeba przekonywać jak ważne jest wietrzenie pomieszczeń w których przebywamy. Czynność tą powinniśmy wykonywać kilka razy dziennie.

            Więc jak najlepiej wietrzyć mieszkanie, aby uzyskać świeże powietrze, a straty ciepła były jak najmniejsze? Należy zamknąć zawory termostatyczne na ok 5-8 min. w pomieszczeniu które zamierzamy przewietrzyć, otworzyć szeroko okno lub drzwi balkonowe na oścież  i opuścić to pomieszczenie na kilka minut zamykając oczywiście za sobą drzwi. Taki tylko sposób zapewnia pełną wymianę powietrza oraz minimalizuje uciekanie ciepła które zmagazynowaliśmy w ścianach pokoju oraz meblach.

            Błędem jest długotrwałe wietrzenie pomieszczenia lekko uchylonym oknem lub lufcikiem. Mieszkania nie przewietrzymy, a spowodujemy wyziębienie ścian i wyposażenia (meble, sprzęt). Nagrzanie takiego pomieszczenia do odpowiedniej temperatury wymagać będzie wówczas dostarczenia znacznie większej ilości ciepła. Ponadto w trakcie tak przeprowadzonego wietrzenia, zawór z głowicą termostatyczną otwiera się maksymalnie
i grzejnik zużywa bardzo dużo ciepła.

 

 

 

Najkorzystniej jest utrzymywać głowicę termostatyczną w stałej pozycji (za wyjątkiem wietrzenia pomieszczeń) zapewniającej temperaturę ok. 19 – 20 stopni Celsjusza. “Zakręcenie” głowic do minimum na czas wyjścia do pracy, wyjazdu itp., spowoduje wychłodzenie pomieszczeń. Powrót do mieszkania i “odkręcenie” głowicy termostatycznej w celu osiągnięcia odpowiedniej temperatury, zwiększa w ten sposób zużycie energii cieplnej.