ul.Kręta 10, 48-100 Głubczyce
tel./fax. 77 471-00-35, 77 471-00-45

Spółdzielnia Mieszkaniowa

jesteśmy do Państwa dyspozycji

Struktura

Zarząd
 1. Kulik Renata - Prezes Zarządu
 2. Agata Wołoszyn - Członek Zarządu
 3. Hauptman Bogusława - Członek Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej (kadencja: 2022-2025)
 1. Serwetnicki Zbigniew (Przewodniczący RN)
 2. Morawiec Daiusz (Z-ca Przewodniczącego RN)
 3. Sapa Irena(Sekretarz RN)
 4. Mróz Joanna (do 12.10.2022); Marzena Zygmunt (od 13.10.2022)
 5. Rydz Anna
 6. Skibińska Iwona
 7. Zarówny Eugeniusz

Członkowie Rady Nadzorczej (kadencja: 2018-2020)
 1. Idziak Jarosław (Przewodniczący RN)
 2. Marynowicz Mieczysław (Z-ca Przewodniczącego RN)
 3. Mróz Joanna (Sekretarz RN)
 4. Kułakowska Janina (2017-2018); Marzena Zygmunt (2018-2020)
 5. Skibińska Józefa
 6. Sapa Irena
 7. Tomaszewska Jolanta (2017-2018); Antoni Wypiórczyk (2018-2020)

Członkowie Rady Nadzorczej (kadencja: 2017-2020)
 1. Idziak Jarosław (Przewodniczący RN)
 2. Marynowicz Mieczysław (Z-ca Przewodniczącego RN)
 3. Mróz Joanna (Sekretarz RN)
 4. Kułakowska Janina (2017-2018); Marzena Zygmunt (2018-2020)
 5. Skibińska Józefa
 6. Sapa Irena
 7. Tomaszewska Jolanta

Członkowie Rady Nadzorczej (kadencja: 2014-2017, zmiana składu od 01-04-2016r.)
 1. Idziak Jarosław (Przewodniczący RN)
 2. Idziak Teresa
 3. Kułakowska Janina
 4. Matuszek Aniela
 5. Marynowicz Mieczysław (Z-ca Przewodniczącego RN)
 6. Nowosielecka Janina
 7. Skibińska Józefa
 8. Śliwińska Zofia (Sekretarz RN)

Członkowie Rady Nadzorczej (kadencja: 2014-2017, zmiana składu od 01-07-2015r.)

 1. Idziak Jarosław (Z-ca Przewodniczącego RN)
 2. Idziak Teresa
 3. Kułakowska Janina
 4. Matuszek Aniela
 5. Marynowicz Mieczysław
 6. Nowosielecka Janina
 7. Skibińska Józefa
 8. Śliwińska Zofia (Sekretarz RN)
 9. Wypiórczyk Antoni (Przewodniczący RN)
Komisja rewizyjna (kadencja: 2014-2017, zmiana składu od 01-07-2015r.)
 1. Kułakowska Janina - Przewodnicząca komisji
 2. Marynowicz Mieczysław
 3. Idziak Teresa

Komisja gospodarki zasobami mieszkaniowymi (kadencja: 2014-2017, zmiana składu od 01-07-2015r.)
 1. Matuszek Aniela - Przewodniczący komisji
 2. Nowosielecka Janina
 3. Skibińska Józefa


Członkowie Rady Nadzorczej (kadencja: 2014-2017, skład do 30-06-2015r.)

 1. Idziak Jarosław (Z-ca Przewodniczącego RN)
 2. Idziak Teresa (Sekretarz RN)
 3. Kułakowska Janina
 4. Matuszek Aniela
 5. Marynowicz Mieczysław
 6. Nowosielecka Janina
 7. Skibińska Józefa
 8. Śliwińska Zofia
 9. Wypiórczyk Antoni (Przewodniczący RN)
Komisja rewizyjna (kadencja: 2014-2017, skład do 30-06-2015r.)
 1. Kułakowska Janina - Przewodnicząca komisji
 2. Marynowicz Mieczysław
 3. Śliwińska Zofia

Komisja gospodarki zasobami mieszkaniowymi (kadencja: 2014-2017, skład do 30-06-2015r.)
 1. Matuszek Aniela - Przewodniczący komisji
 2. Nowosielecka Janina
 3. Skibińska Józefa

Członkowie Rady Nadzorczej (kadencja: 2011-2014)

 1. Nowosielecka Janina
 2. Idziak Teresa
 3. Matuszek Aniela
 4. Bugajski Tadeusz
 5. Michałowska Anna
 6. Maćko Marek
 7. Staśko Piotr
 8. Kania Edward
 9. Śliwińska Zofia

Prezydium Rady Nadzorczej (kadencja: 2011-2014)
 1. Bugajski Tadeusz - Przewodniczący RN
 2. Kania Edward - Zastępca Przewodniczącego RN
 3. Idziak Teresa - Sekretarz RN

Komisja rewizyjna (kadencja: 2011-2014)
 1. Nowosielecka Janina - Przewodnicząca komisji
 2. Śliwińska Zofia
 3. Staśko Piotr

Komisja gospodarki zasobami mieszkaniowymi (kadencja: 2011-2014)
 1. Maćko Marek - Przewodniczący komisji
 2. Michałowska Anna
 3. Matuszek Aniela

Członkowie Rady Nadzorczej (kadencja: 2008-2011)
 1. Lichocki Stefan
 2. Bugajski Tadeusz
 3. Leszczyński Adam
 4. Żukowski Jerzy
 5. Żołyński Piotr
 6. Książek Władysława
 7. Michałowska Zuzanna
 8. Ślepecki Ryszard
 9. Maćko Marek

Prezydium Rady Nadzorczej (kadencja: 2008-2011)
 1. Żukowski Jerzy - Przewodniczący RN
 2. Ślepecki Ryszard - Zastępca Przewodniczącego RN
 3. Książek Władysława - Sekretarz RN

Komisja Rewizyjna (kadencja: 2008-2011)
 1. Leszczyński Adam
 2. Lichocki Stefan
 3. Bugajski Tadeusz

Komisja gospodarki zasobami mieszkaniowymi (kadencja: 2008-2011)
 1. Michałowska Zuzanna
 2. Żołyński Piotr
 3. Maćko Marek