ul.Kręta 10, 48-100 Głubczyce
tel./fax. 77 471-00-35, 77 471-00-45

Spółdzielnia Mieszkaniowa

jesteśmy do Państwa dyspozycji

!!! Uwaga !!!

!!! OSTRZEŻENIE !!!

W ZWIĄZKU Z ZAPOWIEDZIANYMI KONTROLAMI PRZYPOMINAMY O PRAWIDŁOWYM SEGREGOWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przpominamy również, że naruszenie przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce przyjętym Uchwałą XXX/229/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listoapda 2012 r. może skutkować m.in. podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.jak za odpady zmieszane. 

Wystarczy jeden mieszkaniec bloku, który nie będzie segregował śmieci, a cały blok poniesie karę!
______________________________________________________________________________________________________

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2016r.

Aby wyświetlić harmonogram wywozu nieczystości stałych prosimy kliknąc w link poniżej:

smieci-2016-2.pdf (plik PDF)

______________________________________________________________________________________________________

NIE! dla CZADU


______________________________________________________________________________________________________