ul.Kręta 10, 48-100 Głubczyce
tel./fax. 77 471-00-35, 77 471-00-45

Spółdzielnia Mieszkaniowa

jesteśmy do Państwa dyspozycji

Strona główna

UWAGA!!! OD DNIA 25.08.2020 SPÓ?DZIELNIA MIESZKANIOWA ZNÓW B?DZIE CZYNNA TAK JAK PRZED COVID-19!!!


------------------------------------------------------------------------------


Drodzy Mieszkańcy

Witamy na naszej stronie internetowej!

Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje o naszej Spółdzielni Mieszkaniowej, o jej strukturze, zasobach.

W dziale dokumenty znajdziecie Państwo najbardziej znaczące dokumenty dla Spółdzielni (ustawy, uchwały, regulaminy, wnioski itp.).

Z kolei w dziale aktualności prezentować będziemy aktualne sprawy, nowo podjęte uchwały oraz ogłoszenia o sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów Spółdzielni.

Zachęcamy również do przeglądania naszej galerii, w której postaramy się zaprezentować całe zasoby Spółdzielni.

Życzymy miłego przeglądania naszej strony.

------------------------------------------------------------------------------

!!!RODO!!!

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach, ul. Kręta 10, 48-100 Głubczyce, tel. 77 471 00 35, e-mail: sekretariat@smglubczyce.plDane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji podpisanej umowy

b) W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności z tytułu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.

c) w celu zatrudnienia pracowników

d) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

e) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.